เส้นทางใหม่รถไฟบรรทุกสินค้า จีน-เวียดนาม เป็นส่วนหนึ่งของ ระเบียงการค้าทางบก-ทะเลระหว่างประเทศใหม่ (New International Land-Sea Trade Corridor) และคาดว่าจะช่วยเพิ่มความสะดวกมากขึ้น สำหรับการค้าขายระหว่างภาคตะวันตกของจีน กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สินค้าที่บรรทุกใส่ใน 43 ตู้ขบวนเที่ยวปฐมฤกษ์ ประกอบด้วยเครื่องยนต์ ยางรถยนต์ กระดาษพิมพ์ และอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผลิตในนครฉงชิ่ง รวมมูลค่ากว่า 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (130,767 ล้านบาท)

ก่อนหน้านี้ สินค้าส่วนใหญ่จากฉงชิ่ง และมณฑลเสฉวน ที่อยู่ติดกัน ไปยังเวียดนาม ขนส่งทางน้ำ ผ่านท่าเรือเซี่ยงไฮ้ และที่อื่นๆ ซึ่งใช้เวลากว่า 20 วัน ถึงจุดหมายปลายทาง แต่เส้นทางใหม่โดยรถไฟ ย่นเวลาขนส่ง จากฉงชิ่งถึงเวียดนาม เหลือเพียงแค่ 4-5 วัน และเส้นทางใหม่ไม่เพียงแต่ประหยัดเวลา และแรงงาน แต่ยังปลอดภัยกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่าด้วย

ระเบียงการค้าทางบก-ทะเลระหว่างประเทศใหม่ เป็นทางผ่านการค้า และขนส่งลำเลียงสินค้า ก่อตั้งร่วมกันโดยรัฐบาลสิงคโปร์กับรัฐบาลท้องถิ่นระดับมณฑล ทางภาคตะวันตกของจีน โดยมีนครฉงชิ่งเป็นศูนย์กลาง